Welkom bij stichting Neeltje Buis

Introductie

Opnieuw in de schoolbanken. Sommigen huiveren bij die gedachte, maar anderen willen juist bewust die stap zetten. Als ze een tweede kans kunnen grijpen, dan biedt een gerichte studie bij een van de vele opleidingsinstituten hen een betere toekomst.

Heeft u door omstandigheden nog nooit een diploma behaald en u wilt daar verandering in brengen? Of de huidige baan brengt niet wat u ervan verwacht. Dan moet er een tweede mogelijkheid zijn om een andere richting aan het werkzame leven te geven.

Na een (gedwongen) keuze op jongere leeftijd en de wisselende arbeidsmarkt, wordt tweedekansonderwijs een noodzaak. Mensen komen er ook achter dat ze door te investeren in zichzelf, met studeren, een andere functie kunnen bereiken; in eigen tijd, met plezier en met een beloning in het vooruitzicht. Mensen die voor het tweedekansonderwijs kiezen zijn zeer gemotiveerd.

Niet iedereen is in staat om zonder extra hulp de studie van zijn keuze financieel te bekostigen. De toegankelijkheid kan worden bevorderd als we de financiële drempels helpen te verlagen. Hiertoe zijn, naast de ondersteuning die overheidsinstanties bieden, meerdere particuliere fondsen in het leven geroepen – waaronder Stichting Neeltje Buis – die een laatste drempel kan wegnemen.

© Copyright - Stichting Neeltje Buis