Algemeen

1. Telefoon: Onder welk telefoonnummer is de stichting Neeltje Buis bereikbaar?

Het bestuur – en de contactpersoon van Stichting Neeltje Buis in het bijzonder – zijn niet rechtstreeks telefonisch bereikbaar. De bestuursleden zijn vrijwilligers die om redenen van privacy geen telefoonnummer vermelden. Het berichtenverkeer verloopt in principe schriftelijk; u wordt telefonisch benaderd als daar aanleiding toe is.

2. (Bezoek)adres: Heeft de stichting Neeltje Buis een bezoekadres?

Stichting Neeltje Buis heeft geen bezoekadres. Het contact verloopt in principe schriftelijk – correspondentie met briefpost via de postbus of berichtenverkeer via e-mail; u wordt telefonisch benaderd als daar aanleiding toe is.

Aanvraagbehandeling

1. Indienen aanvraag: Hoe kom ik erachter of het wel zin heeft om een aanvraag in te dienen?

Als u na het lezen van de informatie op deze website twijfelt of u wel in aanmerking komt voor zo’n bijdrage, stuur dan toch digitaal een ingevuld aanvraagformulier met alle bijlagen naar Stichting Neeltje Buis zodat we kunnen nagaan of u aan de criteria voldoet. Ga naar het digitale aanvraagformulier.

2. Ontvangstbevestiging aanvraag: Ontvang ik een bevestiging of mijn aanvraag is aangekomen?

U ontvangt uiterlijk 2 weken na ontvangst van het aanvraagformulier een ontvangstbevestiging via uw e-mailadres – dus niet op het postadres.

3. Beslissing aanvraag: Is er een beroepsmogelijkheid op de beslissing van de financiële toelage?

De financiële toelage is een onverplicht aanbod zonder beroepsmogelijkheid.

4. Duur aanvraagbehandeling: Hoelang duurt het voor dat ik antwoord ontvang op mijn aanvraag?

Uw aanvraag neemt maximaal 3 maanden in beslag. Omstandigheden bepalen de werkelijke periode voor behandeling. U ontvangt in elk geval schriftelijk bericht over ons besluit; tussentijds informeren over de duur van de behandeling wordt niet beantwoord.

© Copyright - Stichting Neeltje Buis