Extra zetje

Bedankt voor het vertrouwen!

Hierbij wil ik de Stichting Neeltje Buis bedanken voor het feit dat jullie mij hebben vertrouwd en mij het extra zetje hebben gegeven dat ik nodig had. Ik kan moeilijk uitdrukken wat mijn waardering en dank is voor hetgeen jullie mij hebben gegeven. Ik doel hier niet alleen op het financiële aspect maar ook op het mentale aspect.

Jullie hebben mij jullie vertrouwen gegeven en dat vertrouwen heeft er tevens voor gezorgd dat ik dit studiejaar mijn ict-opleiding succesvol heb afgerond.

 

Acceptatie criteria

Om het geld van Stichting Neeltje eerlijk te besteden, hebben we een aantal regels opgesteld dat bepaalt of je in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. Verder is het verlenen van een studiefonds een gunst.

Beperkingen

Er worden geen bijdragen verstrekt voor boeken, studiereizen, promoties, buitenlandse stages, kosten voor levensonderhoud, huisvesting en reiskosten.

Wanneer krijg je van Neeltje Buis een tweede kans?

Omdat onze financiële bijdrage echt bedoeld is voor doorzetters komt het eerste studiejaar niet voor vergoeding in aanmerking. Je kunt dus uitsluitend een financiële bijdrage aanvragen voor college-, les- of cursusgeld vanaf het tweede studiejaar. Wel is het mogelijk om voor vakopleidingen met een duur van maximaal 1 jaar een aanvraag in te dienen.

Ja, ik wil weten of ik in aanmerking kom!

Contact