Aanvragen alleen digitaal

Je aanvraag kan alleen via ons digitale aanvraagformulier worden ingediend. Het is belangrijk dat alle vragen worden beantwoord en dat alle documenten worden geüpload. Is je aanvraag niet compleet, dan kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.

Klik hier voor het aanvraagformulier

Richtlijnen opleiding

 • Je studie is maatschappelijk relevant met perspectief op werk en inkomen.
 • Je diploma biedt perspectief op een startkwalificatie.
 • Je opleiding is een mbo/hbo-opleiding (bij een door het Rijk erkend binnenlands instituut) of een vakopleiding met een duur van maximaal een jaar.

Richtlijnen aanvraag

 • Je aanvraag moet ruim voor aanvang van de studie worden ingediend.
 • Je motiveert waarom je financiële ondersteuning voor je studie nodig hebt.
 • Je stuurt je curriculum vitae (cv) mee.
 • Ook geef je een duidelijke omschrijving van de opleiding die je wilt volgen.
 • Je geeft de reden waarom je je aanvraag juist bij onze stichting indient.
 • Vermeld namen en adressen van eventueel andere (studie)fondsen die door jou zijn aangeschreven.
 • Upload een document waaruit blijkt dat je bent toegelaten tot het studiejaar waarvoor je de toelage aanvraagt, zoals een puntenlijst en/of een verklaring van het opleidingsinstituut.
 • Geef een schatting van je inkomsten en uitgaven van het lopende kalenderjaar.
 • Geef aan of je (gezins)inkomen voldoet aan de vergoedingsnorm, d.w.z. dat uit je bijgevoegde documenten blijkt dat je redelijkerwijs niet in staat bent de studie volledig zelf te bekostigen.
 • Stuur een recent loonstrookje (maandopgave) of uitkeringsopgave en een recente jaaropgave mee.
 • Daarnaast verwachten we (indien van toepassing) het laatste bericht dat je van de DUO/IB Groep hebt ontvangen.

Alleen complete aanvragen komen in aanmerking

Alle documenten die gevraagd worden bij de aanvraag dienen aanwezig te zijn. Bovendien moet je de aanvraag ondertekenen. Ontbreken document en/of de ondertekening dan kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Contact