Neeltje Buis

Neeltje Buis werd geboren in 1920. Als Rotterdamse uit een eenvoudig gezin heeft zij zich kunnen ontplooien. Zij studeerde in de avonduren en presteerde het om een van de eerste vrouwelijke registeraccountants in Nederland te worden.

Lees meer

Welkom

Heeft u door omstandigheden nog nooit een diploma behaald en u wilt daar verandering in brengen? Of uw huidige baan brengt niet wat u ervan verwacht. Dan moet er een tweede mogelijkheid zijn om een andere richting aan het werkzame leven te geven.

Na een (gedwongen) keuze op jonge leeftijd en de wisselende arbeidsmarkt, wordt tweedekansonderwijs een noodzaak. Mensen komen er achter dat ze door te investeren in zichzelf, met studeren, een andere functie kunnen bereiken.

Niet iedereen is in staat om zonder extra hulp de studie van zijn keuze financieel te bekostigen. De toegankelijkheid kan worden bevorderd als we de financiële drempels helpen te verlagen. Hiertoe zijn, naast de ondersteuning die overheidsinstanties bieden, meerdere particuliere fondsen in het leven geroepen – waaronder Stichting Neeltje Buis – die een laatste drempel kunnen wegnemen.

Over Neeltje Buis

Neeltje Buis, geboren 22 mei 1920 te Rotterdam, groeide op in een eenvoudig gezin bestaande uit haar vader, moeder en haar oudere zus Beb.
Neeltje had een temperamentvol karakter, was sociaal en kon goed uit haar woorden komen. Zij groeide op in de moeilijke tijd van de economische crisis en de Tweede Wereldoorlog.
Haar vader werkte in de pettenfabriek Van Veen in Rotterdam tot 1937. In dat jaar nam hij een café over in de Zwaanshals in Rotterdam.

Neeltje werkte na de mulo op de administratie van een modezaak, sprong bij in het café en studeerde in de spaarzame vrije uren voor boekhoudster. Later zette zij die studie voort en werd een van de eerste vrouwelijke registeraccountants.

Neeltje werd procuratiehouder bij de fa. Bertens en na overname door de BV Wehkamp vervulde zij een belangrijke functie bij assuradeur D. Hudig & Co in Rotterdam.
Haar vader was een handig belegger die zijn spaargeld investeerde in huizen. Toen haar ouders en ook haar zus overleden, kwam Neeltje in het bezit van het familievermogen. Neeltje was spaarzaam en kon goed met geld omgaan. Zij belegde haar geld in huizen die zij op een sociale basis verhuurde.

Nog voor haar overlijden werd in november 1992 de Stichting Neeltje Buis opgericht waarin haar bezittingen werden ondergebracht.

Passend bij de levensgeschiedenis en het karakter van Neeltje Buis stelt de stichting zich ten doel om vooral vrouwen met weinig financiële draagkracht een (tweede) kans te geven zich te ontwikkelen. Het was de missie van Neeltje dat zij hierdoor een betere sociale en maatschappelijke positie zouden kunnen verwerven.
In haar testament bepaalde Neeltje dat na haar overlijden haar nalatenschap besteed moest worden aan deze missie: een tweede kans op goed onderwijs.

Nadat Neeltje Buis op 72-jarige leeftijd overleed, kwam de door haar opgerichte stichting ‘Studiefonds Neeltje Buis’ tot leven. De stichting is zeer succesvol. Vanaf oprichting hebben 2600 (cijfers 2018) aanvragers een tegemoetkoming gekregen voor college- en lesgelden om tweedekansonderwijs te kunnen volgen.
Neeltje Buis had voor haar overlijden bepaald wie de eerste bestuursleden van haar stichting moesten worden. Allen uit haar familie- en vriendenkring. Haar nichtje Elly Beijer-Buis heeft vanaf het begin deel uitgemaakt van het bestuur. Bij het 25-jarig bestaan van de stichting in 2018 is zij benoemd tot erelid.

Over Stichting Neeltje Buis

Stichting Neeltje Buis – opgericht 16 november 1992 – staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam en is door de Inspecteur Registratie en Successie van de Belastingdienst Rotterdam geregistreerd.

Aantrekkelijk schenken aan Neeltje Buis

De stichting Neeltje Buis heeft geen winstoogmerk. Ook werft de stichting niet actief, maar om nog meer mensen te helpen zijn giften, erfstellingen of legaten van harte welkom.

Giften aan Neeltje Buis

Stichting Neeltje Buis heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI-status, daardoor kan een schenking extra aantrekkelijk zijn door belastingaftrek. Meer weten? Neem contact op via het contactformulier en we vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.

Belangrijke gegevens

Stichting Neetje Buis ANBI-register belastingdienst,
fiscaalnummer: 804451369.

Kamer van Koophandel Rotterdam, nummer: 41133608.

De Inspecteur Registratie en Successie van de Belastingdienst Rotterdam heeft stichting Neeltje Buis op 30 juni 1993 geregistreerd als instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956.

Veelgestelde vragen over ons studiefonds

Vragen over contactgegevens en aanvraagprocedure? Vind de antwoorden op Veelgestelde vragen!

Soms gaat het leven heel anders dan je verwacht. Mariëlle stond van de een op de andere dag op straat. Buiten haar schuld. Lees hier meer over Mariëlle die zelf op zoek ging naar de mogelijkheden.

Ken je iemand die wel een zetje in de goede richting kan gebruiken? Simon was blij dat hij door mensen uit zijn omgeving geholpen werd. Hij heeft na veel tegenslag dankzij Neeltje Buis zijn studie techniek opnieuw opgepakt, is afgestudeerd en heeft weer een baan… Lees hier meer over Simon die door zijn buurvrouw is geholpen.

Ja, wij hebben ervaring met samenwerken. Naast individuele financiële hulp werkt Neeltje Buis samen met andere organisaties. Door deze samenwerking kunnen we nog meer mensen helpen zelfstandig een toekomst op te bouwen. Lees hier meer over onze huidige samenwerkingen.

Nieuwe samenwerking opstarten?

Wil je ook met ons samenwerken? Stuur een e-mail via het contactformulier en we nemen contact met je op.

Contact