Toekenning aanvraag

De financiële toelage – een onverplicht aanbod zonder beroepsmogelijkheid tot € 2.500,- per studiejaar - wordt per studiejaar toegekend. Dit kan voor maximaal 4 jaar. Vóór aanvang van elk studiejaar dien je opnieuw een vervolgaanvraag in.

Klik hier voor het aanvraagformulier

Beslissing op de aanvraag

De aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen nadat je aanvraagformulier volledig is ingevuld, ondertekend en de gevraagde documenten als bijlage zijn toegevoegd. De financiële toezegging leggen we in een uitkeringsschema contractueel vast. Daarna gaan we op basis van onze betalingsvoorwaarden tot betaling over.

Let op: bij voorkeur ontvangen wij bij het afwikkelen van de toegekende aanvraag de documenten, zoals contract, nota’s en/of bankafschriften digitaal.

Alleen digitale en complete aanvragen komen in aanmerking

Alle documenten die gevraagd worden bij de digitale aanvraag dienen aanwezig te zijn. Bovendien moet je de aanvraag ondertekenen. Ontbreken document en/of de ondertekening dan kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Contact