Terug naar School

In de zomer van 2020 is stichting Neeltje Buis i.s.m. de gemeente Rotterdam en de Rotterdams Douwers gestart met het project Terug naar School.

In dit project vergoedt Neeltje Buis het collegegeld en geld voor studieboeken voor jongeren in een kwetsbare situatie en die zelf niet over de financiële middelen beschikken om een opleiding te volgen. Sindsdien hebben meer dan twintig jongeren  via dit project de kans gekregen een mbo- of hbo-opleiding op te pakken, variërend van verpleegkunde en maatschappelijk werk tot ICT-opleidingen.

Veel van deze jongeren hebben geen of een zeer beperkt netwerk om op terug te vallen.  De jongeren in Terug naar School worden daarom bijgestaan door vrijwillige mentoren van de Rotterdamse Douwers. Bovenop eventuele andere begeleiding, bijvoorbeeld vanuit het Jongerenloket van de gemeente Rotterdam of een zorgaanbieder (in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De mentoren ondersteunen de jongeren door, waar nodig, hen bij te staan in contacten met instanties en door praktische begeleiding te bieden. Denk daarbij aan huiswerkhulp of het vinden van een stageplek. Daarnaast helpen de Rotterdamse Douwers jongeren op allerlei andere leefgebieden, zoals financiën en huisvesting.

De voortgang van het project wordt doorlopend gemonitord en jaarlijks geëvalueerd door Neeltje Buis, gemeente Rotterdam en de Rotterdamse Douwers. Dan wordt ook besloten over inhoud en omvang van het project.

Bron: Gemeente Rotterdam

 

 

Acceptatie criteria

Om het geld van Stichting Neeltje eerlijk te besteden, hebben we een aantal regels opgesteld dat bepaalt of je in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. Verder is het verlenen van een studiefonds een gunst.

Beperkingen

Er worden geen bijdragen verstrekt voor boeken, studiereizen, promoties, buitenlandse stages, kosten voor levensonderhoud, huisvesting en reiskosten.

Wanneer krijg je van Neeltje Buis een tweede kans?

Omdat onze financiële bijdrage echt bedoeld is voor doorzetters komt het eerste studiejaar niet voor vergoeding in aanmerking. Je kunt dus uitsluitend een financiële bijdrage aanvragen voor college-, les- of cursusgeld vanaf het tweede studiejaar. Wel is het mogelijk om voor vakopleidingen met een duur van maximaal 1 jaar een aanvraag in te dienen.

Ja, ik wil weten of ik in aanmerking kom!

Contact