Robert start nu zijn eigen bedrijf

Een eigen onderneming!

In 2021 ben ik door uw stichting in staat gesteld om een opleiding te volgen.
Helaas ben ik door ziekte een tijd uit de roulatie geweest, maar heb op 21 juni 2022 alsnog mijn examen met een positief resultaat kunnen afronden.
Ik kan dus nu beginnen met het opstarten van een eigen onderneming.
Zonder uw bijdrage zou mijn toekomst er heel anders hebben uitgezien en daarvoor mijn enorme dank.

Met vriendelijke groet,
Robert

 

 

Acceptatie criteria

Om het geld van Stichting Neeltje eerlijk te besteden, hebben we een aantal regels opgesteld dat bepaalt of je in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. Verder is het verlenen van een studiefonds een gunst.

Beperkingen

Er worden geen bijdragen verstrekt voor boeken, studiereizen, promoties, buitenlandse stages, kosten voor levensonderhoud, huisvesting en reiskosten.

Wanneer krijg je van Neeltje Buis een tweede kans?

Omdat onze financiële bijdrage echt bedoeld is voor doorzetters komt het eerste studiejaar niet voor vergoeding in aanmerking. Je kunt dus uitsluitend een financiële bijdrage aanvragen voor college-, les- of cursusgeld vanaf het tweede studiejaar. Wel is het mogelijk om voor vakopleidingen met een duur van maximaal 1 jaar een aanvraag in te dienen.

Ja, ik wil weten of ik in aanmerking kom!

Contact