Waar moet ik aan voldoen om in aanmerking te komen?

Om het geld van Stichting Neeltje Buis eerlijk te besteden, hebben we een aantal regels opgesteld dat bepaalt of je in aanmerking komt voor een financiële bijdrage.

  • Zorg dat je het aanvraagformulier (inclusief bijlagen) volledig invult.
  • Onderbouw dat je buiten je schuld door omstandigheden zelf niet in staat bent een opleiding te bekostigen.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of bent statushouder.
  • Je bent tussen de 18 en 55 jaar oud.
  • De mbo/hbo-opleiding die je wilt volgen is een door het Rijk erkend binnenlands instituut en het te behalen diploma biedt perspectief op een startkwalificatie. M.a.w. je studie is maatschappelijk relevant met perspectief op werk en inkomen.
  • Je (gezins)inkomen voldoet aan de vergoedingsnorm, d.w.z. dat uit je stukken blijkt dat je niet redelijkerwijze in staat bent de studie volledig zelf te bekostigen.
  • Stuur je aanvraag ruim voor aanvang van je studie in.

Weten wat Neeltje Buis voor je kan doen?

Ontdek of je in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming van ons Studiefonds.

Lees de acceptatiecriteria en kijk of je in aanmerking komt

Studiefonds Neeltje Buis, iedereen verdient een tweede kans op onderwijs

Je school of studie niet afgemaakt vanwege omstandigheden?

Kijk dan of je in aanmerking komt voor een tweede kans op onderwijs.

  • Je bent niet in staat een opleiding te bekostigen.
  • Je bent tussen de 18 en 55 jaar.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of je bent statushouder.

Contact