Samenvatting criteria

Bekijk hieronder een overzicht van de criteria waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van Stichting Neeltje Buis.

Lees meer

Samenvatting acceptatiecriteria

Hieronder staan de criteria vermeld waaraan je aanvraag moet voldoen.

 1. Je bent door omstandigheden niet in staat een opleiding te betalen die een betere positie op de arbeidsmarkt mogelijk maakt.
 2. Je inkomen (samen met dat van een eventuele partner) voldoet aan de vergoedingsnorm (uit de stukken wordt duidelijk dat je de studie niet zelf volledig kunt bekostigen).
 3. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of je bent een statushouder.
 4. Je bent niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 55 jaar.
 5. Je kunt een vergoeding aanvragen van maximaal € 2500,- per jaar.
 6. Het te behalen diploma leidt naar een startkwalificatie; m.a.w. je studie is maatschappelijk relevant en biedt uitzicht op werk en inkomen.
 7. De opleiding die je gaat volgen is een:
  1. door het Rijk erkende opleiding voor mbo/hbo in Nederland;
   of
  2. een vakopleiding met een duur van maximaal één jaar.
 8. Niet voor vergoeding in aanmerking komt/komen:
  1. het eerste jaar van een meerjarige mbo-/hbo-opleiding;
  2. wetenschappelijk onderwijs;
  3. mbo/hbo opleidingen die (grotendeels) uitgaan van zelfstudie / thuisstudie.
 9. Een aanvraag kan alleen betrekking hebben op lesgeld/collegegeld (studieboeken, lesmaterialen, reiskosten, stages e.d. komen niet voor vergoeding in aanmerking).
 10. Een aanvraag kan maximaal viermaal worden ingediend voor steeds een volgend studiejaar.
 11. Ieder jaar dien je opnieuw een aanvraag in te dienen onder overleg van behaalde studieresultaten die aantonen dat je bent bevorderd naar het volgende jaar.
 12. De aanvraag moet ruim voor het begin van de studie worden ingediend.
  Het bestuur neemt 4 maal per jaar een besluit over de aanvragen. Dit jaar zal dat op 29 juli en 28 oktober zijn.
  Zorg ervoor dat je aanvraag minimaal 2 weken voor de betreffende datum is ingediend.
  De opleiding mag pas starten na de beoordelingsdatum.
  Voor de eerstvolgende beoordelingsdatum 29 juli 2024 geldt dus dat je aanvraag uiterlijk 15 juli bij ons binnen moet zijn en dat de opleiding na 29 juli 2024 begint.
 13. Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld.
 14. Stichting Neeltje Buis ontvangt meer aanvragen dan ze kan toekennen. Daardoor kunnen helaas niet alle goede aanvragen worden gehonoreerd.

Veelgestelde vragen over ons studiefonds

Om tijdig over uw toelage te kunnen beslissen, moet de aanvraag ruim vóór aanvang van het nieuwe studiejaar zijn.

Twijfel je na het lezen van alle informatie of je wel in aanmerking komt voor een bijdrage en of een aanvraag indienen zinvol is?

Je bent niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 55? En je wilt nadat je met je studie gestopt bent toch weer gaan studeren? Kijk dan verder op deze site, want misschien maak je kans op tegemoetkoming studiekosten voor volwassenen.

Ben je van plan je opleiding nadat je gestopt bent toch af te maken, maar heb je geen geld om verder te studeren? Kijk dan of Neeltje Buis je kan helpen met subsidie voor je opleiding. De vergoeding die Neeltje Buis biedt bedraagt maximaal € 2.500,- per jaar. En ben je aan het studeren dan kun je deze subsidie voor een maximum van vier jaar krijgen.

Contact