Tafelvanzeven: catering met een verhaal

Bij Tafelvanzeven krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om te leren en te werken in de catering.

Omdat trajecten bestaan uit een opleiding en uit werken in de praktijk noemen we dit ‘leerwerktrajecten’. De deelnemers aan de leerwerktrajecten voeren cateringopdrachten en stageopdrachten uit. Dit zijn zowel betaalde markconforme opdrachten als bijvoorbeeld stageopdrachten bij partners in de zorg en werkzaamheden in de Huizen van de Wijk en bij welzijnspartners. Daarnaast volgen de deelnemers intern een cursus, variërend van alfabetisering tot sociale hygiëne.  De cursusinhoud is altijd gericht op de cateringpraktijk. Afhankelijk van het taal- en leerniveau volgt de deelnemer een cursus. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat van Tafelvanzeven of een erkend diploma na afronding van een traject.

Alle werkzaamheden in de catering worden uitgevoerd door deelnemers aan de leerwerktrajecten. Het cateringteam dat de keuken aanstuurt bestaat uit oud-cursisten. De coördinator heeft de dagelijkse leiding. De lessen worden gegeven door bevoegde docenten.

Binnenkort start er weer een groep van 12 deelnemers. De financiering van de kosten voor de opleiding komt voor 50% uit verdiensten door cateringopdrachten en voor het overige van onze stichting.


Bron: WMO RADAR/ Stichting Tafelvanzeven

Acceptatie criteria

Om het geld van Stichting Neeltje eerlijk te besteden, hebben we een aantal regels opgesteld dat bepaalt of je in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. Verder is het verlenen van een studiefonds een gunst.

Beperkingen

Er worden geen bijdragen verstrekt voor boeken, studiereizen, promoties, buitenlandse stages, kosten voor levensonderhoud, huisvesting en reiskosten.

Wanneer krijg je van Neeltje Buis een tweede kans?

Omdat onze financiële bijdrage echt bedoeld is voor doorzetters komt het eerste studiejaar niet voor vergoeding in aanmerking. Je kunt dus uitsluitend een financiële bijdrage aanvragen voor college-, les- of cursusgeld vanaf het tweede studiejaar. Wel is het mogelijk om voor vakopleidingen met een duur van maximaal 1 jaar een aanvraag in te dienen.

Ja, ik wil weten of ik in aanmerking kom!

Contact