Stichting Neeltje Buis financiert tweedekansonderwijs

Stichting Neeltje Buis werkt zonder winstoogmerk. We volgen een passieve beleggingsstrategie bij aandelen en obligaties. De netto-opbrengsten van het vermogen vormen de uitkeringen voor het tweedekansonderwijs.

Lees meer

Studiefonds Neeltje Buis

De Stichting beheert het fonds om de financiële drempels bij het weer gaan studeren te verlagen. Om de beschikbare gelden uit het studiefonds zo effectief mogelijk in te zetten verstrekken we de financiële tegemoetkoming onder strikte voorwaarden.

De financiële ondersteuning is bedoeld voor zeer gemotiveerde mensen waarbij de tweede kans op onderwijs succesvol kan zijn en die zonder extra hulp niet in staat zijn de studie van hun keuze te bekostigen.

Als studiefonds streven we ernaar een bijdrage te leveren aan mensen die in zichzelf willen investeren door te studeren en op die manier een andere richting aan hun werkzame leven geven.

Onbetaald bestuur

Het bestuur van Neeltje Buis is een zogeheten collegiaal bestuur. De bestuursfuncties zijn onbetaald, de bestuurders ontvangen uitsluitend een onbelaste kostenvergoeding conform de Nederlandse belastingwetgeving. Het bestuur kan zich laten bijstaan door professionals (betaald of onbetaald).

Samenstelling bestuur

Het nichtje van Neeltje Buis, mevr. E.J. Beijer-Buis, is erelid van de stichting. Het bestuur van Stichting Neeltje Buis bestaat uit:

  • A. van der Burg – voorzitter
  • Q. Smith – secretaris
  • R. van Tol – penningmeester
  • A. Mol – bestuurder projecten
  • T. de Vent – bestuurder vastgoed

Tijdens maandelijkse vergaderingen worden de lopende zaken besproken en besluiten genomen.

Bestuursmedewerker

  • G. Campisano – contactpersoon aanvraagbehandeling
  • M. Wevers – administratieve afhandeling aanvragen

Aantrekkelijk schenken aan Neeltje Buis

De stichting Neeltje Buis heeft geen winstoogmerk. Ook werft de stichting niet actief, maar om nog meer mensen te helpen zijn giften, erfstellingen of legaten van harte welkom. En omdat stichting Neeltje Buis sinds 1 januari 2008 de ANBI-status heeft, kan een schenking extra aantrekkelijk zijn door belastingaftrek. Meer weten? Neem contact op via ons contactformulier en we vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.

Belangrijke gegevens

Stichting Neeltje Buis ANBI-register belastingdienst, fiscaalnummer: 804451369.

Kamer van Koophandel Rotterdam, nummer: 41133608.

Bankrekeningnummer:NL28 INGB 0000 1932 25.

De Inspecteur Registratie en Successie van de Belastingdienst Rotterdam heeft stichting Neeltje Buis op 30 juni 1993 geregistreerd als instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956.

Contact