Toekenning aanvraag

Onze bijdragen

De financiële toelage – een onverplicht aanbod zonder beroepsmogelijkheid – wordt in principe maximaal vier jaar toegekend; tot €2500,00 per studiejaar. Vóór aanvang van elk studiejaar dient u opnieuw een (vervolg)aanvraag in.

Beslissing op de aanvraag
De aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen nadat uw aanvraagformulier volledig is ingevuld, ondertekend en de gevraagde bescheiden als bijlage zijn toegevoegd.

De financiële toezegging wordt in een uitkeringsschema contractueel vastgelegd. Daarna zal op basis van originele nota’s tot betaling worden overgegaan (contract en nota’s kunnen dus uitsluitend per briefpost worden geaccepteerd).

© Copyright - Stichting Neeltje Buis