SNTR – Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) biedt aan 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een woning en een intensief inburgeringsprogramma dat bestaat uit een versnelde taalcursus, het verkennen van de wijk en de stad en begeleiding bij het vinden van passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs.

Onze stichting werkt samen met SNTR. Sommige Syrische volwassenen willen na de succesvolle afronding van hun taalcursus regulier onderwijs volgen (MBO, HBO, WO). Als zij de opleiding niet zelf kunnen betalen en ze vinden geen andere manier van financiering, kunnen SNTR-deelnemers bij Neeltje Buis een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning (collegegeld).

Rotterdam Academy

Studeren met financiële problemen. Het gebeurt vaker dan je denkt. Bij Rotterdam Academy, onderdeel van Hogeschool Rotterdam, komt dit ook regelmatig voor. ‘Het komt soms zelfs voor dat topstudenten hun collegegeld niet meer kunnen betalen, waardoor het afronden van hun opleiding in gevaar komt. En dat terwijl ze beschikken over de capaciteiten, studieresultaten en studievoortgang om hun opleiding succesvol af te ronden’, vertelt Bert Reul, directeur van Rotterdam Academy. Zonde, vond Stichting Neeltje Buis nadat ze dit hoorden. Daarom ondersteunt Stichting Neeltje Buis vijf studenten van de Rotterdam Academy, om ervoor te zorgen dat het talent van morgen niet verloren gaat voor de maatschappij. ‘En juist voor die studenten is deze beurs een uitkomst. We zijn er als Rotterdam Academy trots op dat we samen met Stichting Neeltje Buis deze studenten hun opleiding kunnen laten afmaken. Want juist voor deze studenten kan het behalen van hun diploma hun leven veranderen’, aldus Reul.

Vereniging Rotterdamse Fondsen

Stichting Neeltje Buis (SNB) opereert landelijk. De stichting is ook aangesloten bij de Vereniging van Rotterdamse Fondsen (VRF).

Vereniging Rotterdamse Fondsen is opgericht om de samenwerking tussen de vermogensfondsen in de stadsregio Rotterdam te bevorderen. Het beoogde doel is het vergroten van de effectiviteit, zodat er meer middelen beschikbaar komen voor projecten in de Rotterdamse samenleving.

FIN – Vereniging Fondsen in Nederland

Stichting Neeltje Buis opereert landelijk en is aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

FIN is dé belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Meer dan 300 vermogensfondsen zijn lid van FIN. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur.

© Copyright - Stichting Neeltje Buis