FIN – Vereniging Fondsen in Nederland

Stichting Neeltje Buis opereert landelijk en is aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

FIN is dé belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Meer dan 300 vermogensfondsen zijn lid van FIN. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur.

Vereniging Rotterdamse Fondsen

Stichting Neeltje Buis (SNB) opereert landelijk. De stichting is ook aangesloten bij de Vereniging van Rotterdamse Fondsen (VRF).

Vereniging Rotterdamse Fondsen is opgericht om de samenwerking tussen de vermogensfondsen in de stadsregio Rotterdam te bevorderen. Het beoogde doel is het vergroten van de effectiviteit, zodat er meer middelen beschikbaar komen voor projecten in de Rotterdamse samenleving.

SNTR – Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) biedt aan 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een woning en een intensief inburgeringsprogramma dat bestaat uit een versnelde taalcursus, het verkennen van de wijk en de stad en begeleiding bij het vinden van passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs.

Onze stichting werkt samen met SNTR. Sommige Syrische volwassenen willen na de succesvolle afronding van hun taalcursus regulier onderwijs volgen (MBO, HBO, WO). Als zij de opleiding niet zelf kunnen betalen en ze vinden geen andere manier van financiering, kunnen SNTR-deelnemers bij Neeltje Buis een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning (collegegeld).

© Copyright - Stichting Neeltje Buis